Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
mailinglist@svcctemple.org
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Weekdays - 9:30 AM - 12:00 PM & 6:00 PM - 8:30 PM
Weekends - 9:00 AM - 8:00 PM
SVCC Temple Sacramento Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Subscribe
Calendar
Services
Pooja Items
Sponsor / Donations
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Contact Us
SVCC Temple Sacramento Aandal Andal Aandaal
SVCC Temple Sacramento Balaji Venkateshwara Venkateswara Venkatachalpathy
SVCC Temple Sacramento Lakshmi Laxmi Mahalaxmi Mahalakshmi
Saturday October 24 2020  Sun Rise/Set  07:25 - 18:15  Rahu Kalam  10:07 - 11:28  Yama Gandam  14:11 - 15:32

 
 
 
 
 
 

Maha Rudram - June 13 2020 - 06/13/2020

Picture Gallery

SVCC Temple Sacramento Ganesha Ganapathy Pillaiyar  SVCC Temple Sacramento Aandal Andal Aandaal  SVCC Temple Sacramento Balaji Venkateshwara Venkateswara Venkatachalpathy
SVCC Temple Sacramento Lakshmi Laxmi Mahalaxmi Mahalakshmi  SVCC Temple Sacramento Saraswathi Saraswathy  SVCC Temple Sacramento Muruga Subhramanya Karthikeya
SVCC Temple Sacramento Anjaneya Hanuman
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center, 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Tel: (916) 483-4760 / (925) 301-0391 / (916) 801-3097
http://www.svcctemple.org/
http://www.svcctemple.org/sacramento

mailinglist@svcctemple.org

Find us on Facebook (SVCC Temple Sacramento)

Copyright © 2000 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento CA (Non-Profit Organization). All rights reserved
SVCC Temple Sacramento Saraswathi Saraswathy
Daily - Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
9:30 AM
Sun - Ganapathy Abhishekam
10:30 AM
Tue - Gakara Ganapathy Sahasranamam
7:00 PM
Fri - Saraswahti Abhishekam
10:00 AM
Fri - Lakshmi Abhishekam
10:30 AM
Sat - Venkateswara Suprabatham
9:00 AM
Sat - Navagraha Abhishekam
10:00 AM
Sat - Venkateshwara Abhishekam
11:00 AM
Sat - Aanjaneya (Hanuman) Abhishekam
5:00 PM
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Homam
6:00 AM on Weekdays
7:30 AM on Weekends
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Abhishekam
6:30 PM
Sashti (Both Shukla & Krishna Paksha)
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam
6:30 PM
Pradosham (Both Shukla & Krishna Paksha Trayodashi)
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
6:30 PM
Poornima / Pournami (Full Moon)
Satyanarayana Pooja, Vratha / Katha
6:30 PM
SVCC Temple Sacramento Muruga Subhramanya Karthikeya
SVCC Temple Sacramento Anjaneya Hanuman