Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
mailinglist@svcctemple.org
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Weekdays - 9:30 AM - 12:00 PM & 6:00 PM - 8:30 PM
Weekends - 9:00 AM - 8:00 PM
SVCC Temple Sacramento Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Subscribe
Events
Calendar
Services
Pooja Items
Sponsor / Donations
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Contact Us
SVCC Temple Sacramento Aandal Andal Aandaal
SVCC Temple Sacramento Balaji Venkateshwara Venkateswara Venkatachalpathy
SVCC Temple Sacramento Lakshmi Laxmi Mahalaxmi Mahalakshmi
Thursday July 18 2019  Sun Rise/Set  05:56 - 20:28  Rahu Kalam  15:01 - 16:50  Yama Gandam  05:56 - 07:45
Poornima
Satya
Narayana
Pooja
Sank Chath
Ganapathy
Homam
Abhishekam
Sashti
Muruga
Abhishekam
Pradosham
Shiva
Abhishekam
Start of
Amavsya
Info Only
Start of
Lunar Month
Info Only
Start of
Solar Month
Info Only
Apr 2019 18 21
6:00 AM Homam
6:30 PM
10, 24 2, 16 Thu - 04
00:21 AM
Fri - 05
01:50 AM
Chaitra Masa
Vasantha Ruthu
Sun - 14
01:45 AM
Mesha Rasi
Chittirai Maasam
May 2019 17 21
6:30 PM
10, 24 1, 15 Fri - 03
03:33 PM
Sat - 04
03:45 PM
Chaitra Masa
Vasantha Ruthu
Tue - 14
10:38 PM
Rishaba Rasi
Vaikasi Maasam
Jun 2019 16 20
6:30 PM
8, 23 14, 29 Sun - 02
04:10 AM
Mon - 03
03:01 AM
Sat - 15
05:15 AM
Mithuna Rasi
Aani Maasam
Mon - Jan 14 Makara Sankaranti (Pongal) Sat - Jan 26 Thai Poosam Celebrations Kavadi Pooja Mon - Mar 4 Shivaratri 2019
Sat - Jan 19 Aandal Kalyanam Sun - Jan 27 Thai Poosam Celebrations Kavadi Procession, Pooja Thu - Mar 14 Karadayan Nombu 2019
Sun - Jan 20 Lunar Eclipse - 6:36 PM - 11:48 PM Mon - Feb 11 Ratha Sapthami Fri - Mar 29 Guru Transition
Poornima Sank Chath Sashti Pradosham Festivals
Satyanarayana Pooja
Vratha / Katha
6:30 PM
Ganapathy Homam
6:00 AM on Weekdays
7:30 AM on Weekends


Ganapathy Abhishekam
6:30 PM
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam
6:30 PM
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
6:30 PM
Jan 2019 20 23 11, 25 2, 18 14 - Makara Sankaranti (Pongal)
19 - Aandal Kalyanam
20 - Lunar Eclipse - 6:36 PM - 11:48 PM
26, 27 - Thai Poosam Celebrations
Feb 2019 18 21 10, 24 1, 16 11 - Rata Sapthami
Mar 2019 20 23 11, 25 3, 18 4 - Maha Shiva Ratri
14 - Karadayan Nombu
29 - Guru Transits

Festivals &
Upcoming Events
 
Important
Dates
 
Abhishekams &
Recurring Events
 
Register
(Subscribe)
 
Sponsor
(Donations)
 
General
Info
 


July 2018 till December 2018
Sankatahara
Chathurthi
Pradosham Sashti Poornima Festivals
Jul 1, 31 10, 24 4, 17 26
Aug 29 8, 23 2, 16 25
Sep 27 7, 21 1, 14, 30 23 12 - Ganesh Chathurthi
Oct 27 6, 21 14, 29 23 16 - Durga Ashtami
9 - 18 - Navaratri
Nov 25 4, 20 13, 27 22 6 - Deepavali
Lakshmi Pooja
Dec 25 4, 19 12, 26 21 18 - Vaikunta Ekadasi
22 - Arudra Darshanam
July 2019 till June 2020
Start Finish Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Poornima

Full Moon
Satyanarayana Pooja / Vratha / Katha 06:30 PM 08:30 PM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Abhishekam

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
06:30 PM 08:30 PM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Homam (Weekday)

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
06:00 AM 09:00 AM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Homam (Weekend)

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
07:30 AM 10:30 AM
Sashti

(Both Shukla & Krishna)
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam 06:30 PM 08:30 PM
Pradosham

(Both Shukla & Krishna Paksha Trayodashi)
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam 06:30 PM 08:30 PM
Amavasya Pithru Tharpanam as applicable
Start of Lunar Month
Start of Solar Month
Every Sunday Ganapathy Abhishekam 10:30 AM 11:30 AM Sun - 7
Sun - 14
Sun - 21
Sun - 28
Sun - 4
Sun - 11
Sun - 18
Sun - 25
Sun - 1
Sun - 8
Sun - 15
Sun - 22
Sun - 29
Sun - 6
Sun - 13
Sun - 20
Sun - 27
Sun - 3
Sun - 10
Sun - 17
Sun - 24
Sun - 1
Sun - 8
Sun - 15
Sun - 22
Sun - 29
Sun - 5
Sun - 12
Sun - 19
Sun - 26
Sun - 2
Sun - 9
Sun - 16
Sun - 23
Sun - 1
Sun - 8
Sun - 15
Sun - 22
Sun - 29
Sun - 5
Sun - 12
Sun - 19
Sun - 26
Sun - 3
Sun - 10
Sun - 17
Sun - 24
Sun - 31
Sun - 7
Sun - 14
Sun - 21
Sun - 28
Every Tuesday Gakara Ganapathy Sahasranamam 07:00 PM 08:00 PM Tue - 2
Tue - 9
Tue - 16
Tue - 23
Tue - 30
Tue - 6
Tue - 13
Tue - 20
Tue - 27
Tue - 3
Tue - 10
Tue - 17
Tue - 24
Tue - 1
Tue - 8
Tue - 15
Tue - 22
Tue - 29
Tue - 5
Tue - 12
Tue - 19
Tue - 26
Tue - 3
Tue - 10
Tue - 17
Tue - 24
Tue - 31
Tue - 7
Tue - 14
Tue - 21
Tue - 28
Tue - 4
Tue - 11
Tue - 18
Tue - 25
Tue - 3
Tue - 10
Tue - 17
Tue - 24
Tue - 31
Tue - 7
Tue - 14
Tue - 21
Tue - 28
Tue - 5
Tue - 12
Tue - 19
Tue - 26
Tue - 2
Tue - 9
Tue - 16
Tue - 23
Tue - 30
Every Friday Saraswathi Abhishekam 10:00 AM 11:00 AM Fri - 5
Fri - 12
Fri - 19
Fri - 26
Fri - 2
Fri - 9
Fri - 16
Fri - 23
Fri - 30
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 4
Fri - 11
Fri - 18
Fri - 25
Fri - 1
Fri - 8
Fri - 15
Fri - 22
Fri - 29
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 3
Fri - 10
Fri - 17
Fri - 24
Fri - 31
Fri - 7
Fri - 14
Fri - 21
Fri - 28
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 3
Fri - 10
Fri - 17
Fri - 24
Fri - 1
Fri - 8
Fri - 15
Fri - 22
Fri - 29
Fri - 5
Fri - 12
Fri - 19
Fri - 26
Every Friday Lakshmi Abhishekam 10:30 AM 11:30 AM Fri - 5
Fri - 12
Fri - 19
Fri - 26
Fri - 2
Fri - 9
Fri - 16
Fri - 23
Fri - 30
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 4
Fri - 11
Fri - 18
Fri - 25
Fri - 1
Fri - 8
Fri - 15
Fri - 22
Fri - 29
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 3
Fri - 10
Fri - 17
Fri - 24
Fri - 31
Fri - 7
Fri - 14
Fri - 21
Fri - 28
Fri - 6
Fri - 13
Fri - 20
Fri - 27
Fri - 3
Fri - 10
Fri - 17
Fri - 24
Fri - 1
Fri - 8
Fri - 15
Fri - 22
Fri - 29
Fri - 5
Fri - 12
Fri - 19
Fri - 26
Every Saturday Venkateshwara Suprabatham 09:00 AM 09:30 AM Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Sat - 3
Sat - 10
Sat - 17
Sat - 24
Sat - 31
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 5
Sat - 12
Sat - 19
Sat - 26
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Every Saturday Navagraha Abhishekam 10:00 AM 11:00 AM Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Sat - 3
Sat - 10
Sat - 17
Sat - 24
Sat - 31
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 5
Sat - 12
Sat - 19
Sat - 26
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Every Saturday Venkateshwara Abhishekam 11:00 AM 12:00 PM Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Sat - 3
Sat - 10
Sat - 17
Sat - 24
Sat - 31
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 5
Sat - 12
Sat - 19
Sat - 26
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Every Saturday Aanjaneya (Hanuman) Abhishekam 05:00 PM 06:00 PM Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Sat - 3
Sat - 10
Sat - 17
Sat - 24
Sat - 31
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 5
Sat - 12
Sat - 19
Sat - 26
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Sat - 7
Sat - 14
Sat - 21
Sat - 28
Sat - 4
Sat - 11
Sat - 18
Sat - 25
Sat - 2
Sat - 9
Sat - 16
Sat - 23
Sat - 30
Sat - 6
Sat - 13
Sat - 20
Sat - 27
Daily Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam 09:30 AM 10:30 AM

Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center, 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Tel: (916) 483-4760 / (925) 301-0391 / (916) 801-3097
http://www.svcctemple.org/
http://www.svcctemple.org/sacramento

mailinglist@svcctemple.org

Find us on Facebook (SVCC Temple Sacramento)

Copyright © 2000 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento CA (Non-Profit Organization). All rights reserved
SVCC Temple Sacramento Saraswathi Saraswathy
Daily - Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
9:30 AM
Sun - Ganapathy Abhishekam
10:30 AM
Tue - Gakara Ganapathy Sahasranamam
7:00 PM
Fri - Saraswahti Abhishekam
10:00 AM
Fri - Lakshmi Abhishekam
10:30 AM
Sat - Venkateswara Suprabatham
9:00 AM
Sat - Navagraha Abhishekam
10:00 AM
Sat - Venkateshwara Abhishekam
11:00 AM
Sat - Aanjaneya (Hanuman) Abhishekam
5:00 PM
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Homam
6:00 AM on Weekdays
7:30 AM on Weekends
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Abhishekam
6:30 PM
Sashti (Both Shukla & Krishna Paksha)
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam
6:30 PM
Pradosham (Both Shukla & Krishna Paksha Trayodashi)
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
6:30 PM
Poornima / Pournami (Full Moon)
Satyanarayana Pooja, Vratha / Katha
6:30 PM
SVCC Temple Sacramento Muruga Subhramanya Karthikeya
SVCC Temple Sacramento Anjaneya Hanuman